در راستای احقاق فرایند ساخت اسکلت

#اخبار_پروژه در راستای احقاق فرایند ساخت اسکلت مدیران تعاونی در حال بررسی و تحقیق در خصوص توان مالی و توان تولید کارخانجات مختلف و دارای رزومه قوی می باشند که بدین منظور از ۲ مورد کارخانه بازدید بعمل آمده تا جهت انتخاب بهترین و مناسب ترین در این امر تصمیم نهایی گرفته شود #تعاونی_مسکن_سازان_کاشانه_همت

نصب تابلوی مالکیت قطعه S1

تعاونی مسکن سازان کاشانه همت پس از برگزاری جلسات متعدد با تعاونی سازمان بازنشستگی تهران و بررسی کارشناسانه  زمین قطعه s1 مروارید شهر و پروژه کالج ، این پروژه را از این تعاونی خریداری کرده و تابلوی مالکیت  تعاونی کاشانمه همت را بر روی قطعه  s1 نصب کردند

fa_IRPersian
fa_IRPersian