تاریخچه

براساس اصول ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تعیین فعالیتهای اقتصادی در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین ماده ٢ قانون شرکتهای تعاونی ، شرکت تعاونی شرکتی تعریف شده است که از اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان برابر اصولی که در موارد دیگر این قانون مطرح است تشکیل می شود.

بر این مبنا شرکت تعاونی مسکن سازان کاشانه همت پس از کسب مجوز از اداره ثبت شرکتها و به استناد و  با تاییدیه  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران  به تصویب رسیده است .

لازم به ذکر است شماره ثبت تعاونی  539198 میباشد.

درباره تعاونی مسکن سازان کاشانه همت

شرکت تعاونی مسکن سازان کاشانه همت  بر اساس تامین نیاز به مسکن افراد مختلف جامعه و خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه و افزایش ثروت از یکسو و پرداخت تسهیلات به اعضا پس از ثبت رسمی زیر نظر اداره تعاون و مسکن جمهوری اسلامی  و با تکیه بر سابقه قدرتمند برج سازی و ساختمان سازی در تهران اقدام به ساخت و واگذاری برج کالج کرد ، که همان در ابتداری کار با سرعت تمامی واگذاری واحد های برج کالج و فروش آن به اتمام رسید ،

تعاونی به چه معناست؟

تعاون و همکاری می تواند در تحقق رشد و شکوفایی جامعه نقشی به سزا ایفا کند و همچنین با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم می گردد، اگر چه در نظر اول هدف از توسعه تشکیلات تعاونی، توجه و پیوستن گروههای گوناگون اجتماعی به تعاونی ها، توجیهات اقتصادی و رفع نیازهای مادی افراد است، لکن تلاشهای تعاونی متکی بر، اساس معنوی دقیقی می باشد که موجبات همبستگی عمیق مردم را فراهم می سازد به همین علت صرف نظر از مزایا و ارزش های اقتصادی که در فلسفه وجودی تعاونی ها نهفته است جنبه های معنوی و اجتماعی و آثار سازنده ای که تعاونی ها در بهبود وضع اخلاقی، تربیتی و تغییر افکار و اندیشه های افراد دارند باید مورد توجه قرار گیرد.

این ماموریت از طریق اقدامات زیر پیگیری می گردد :

  • ساخت و تجهیز پروژه برج کالج مروارید شهر 
  • راه اندازی و اضافه کردن پروژه های دیگر

بر این مبنا شرکت تعاونی مسکن سازان کاشانه همت پس از کسب مجوز از اداره ثبت شرکتها و به استناد و  با تاییدیه  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران  به تصویب رسیده است .

لازم به ذکر است شماره ثبت تعاونی  539198 میباشد.

 اهداف

در راستای اجرای اصول ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی کشور در جهت رشد و چابک سازی اقتصادی و ارائه خدمات به تمامی اقشار جامعه  شرکت تعاونی مسکن سازان کاشانه همت به منظور ترویج و تحکیم مشارکت،همکاری و تعاون عمومی در تامین نیاز مسکن اعضا فعالیت خود را آغاز نموده و زمینه تحقق عدالت اجتماعی را،با تامین نیازمندی مسکن اعضاء از طریق اجرا و بهره برداری پروژه های مسکونی انجام میدهد .

این ماموریت از طریق اقدامات زیر پیگیری می گردد :

  • ساخت و تجهیز پروژه برج کالج مروارید شهر 
  • راه اندازی و اضافه کردن پروژه های دیگر

بر این مبنا شرکت تعاونی مسکن سازان کاشانه همت پس از کسب مجوز از اداره ثبت شرکتها و به استناد و  با تاییدیه  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران  به تصویب رسیده است .

لازم به ذکر است شماره ثبت تعاونی  539198 میباشد.

آینده روشن است.

ما آمده ایم تا طرح مسکن ارزان را برایتان فراهم کنیم ، برای داشتن خانه کاشانه همت کافی استش

مدیر عامل تعاونی

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

3

موسسان تعاونی

10

کارمند ان ما

163

اعضای تعاونی

3

پروژه های در حال انجام
fa_IRPersian
fa_IRPersian