پروژه برج سران مروارید شهر

اطلاعات کامل برج سران مروارید شهر تعاونی کاشانه همت ( به همراه تور بازدید مجازی  )برج سران مروارید شهر در قالب یک برج 31 طبقه که از 25 طبقه مسکونی 5 منفی برای پارکینگ و انباری 1 طبقه لابی  ، توسط تعاونی مسکن سازان کاشانه همت در حال ساخت استپروژه برج سران مروارید شهرتعاونی کاشانه همت [...]
fa_IRPersian
fa_IRPersian